Xe nâng Nhật Bản

Xe nâng hàng Nhật Bản,

ANIMEX Industries Company,

GY Yuasa battery for Forklift, 

Nhập khẩu và phân phối bình điện xe nâng hàng nhãn hiệu GS Yuasa từ Thái Lan Acquy GS Yuasa: VGI565Công suất: 48V-565Ah/5h mới 100% chuyên dùng cho xe nâng điện các nhãn hiệu thông dụng như Toyota Nissan Mitsubishi Nichiyu TCM Komatsu Yale Hyster Linde Still Crown Raymond BT Jungheinrich Huyndai Doosan Clark... Với công suất 48V-565AH, bình điện xe nâng hiệu GS kiểu VGI565 là sự lựa chọn tối ưu cho xe nâng điện 2500kg và một số xe nâng 2000kg có option bình acqui công suất lớn.
Acquy GS Yuasa 48V 565AH
Acquy GS Yuasa 48V 565AH
Để đảm bảo bình acqui 48V-565AH nhãn hiệu GS Yuasa của chúng tôi hoạt động ổn định và phù hợp với xe nâng hàng của quý khách, quý khách vui lòng cung cấp thông tin về xe nâng hàng hoặc kiểu bình acqui mà quý khách đang sử dụng. Chúng tôi sẽ kiểm tra và cung cấp thiết bị phù hợp nhất.
Bình điện GS Yuasa 48V 565AH
Bình điện GS Yuasa 48V 565AH

Các dòng bình acqui GS Yuasa chúng tôi đang cung cấp:
Acquy GS Yuasa: VSD3A, công suất: 170AH, kích thước: DxRxC = 60 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VSD6, công suất: 335AH, kích thước: DxRxC = 128 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VSD8AC, công suất: 435AH, kích thước: DxRxC = 144 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VSD9AC, công suất: 475AH, kích thước: DxRxC = 161 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VSD10AC, công suất: 540AH, kích thước: DxRxC = 177 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VSF3A, công suất: 210AH, kích thước: DxRxC = 60 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF3C, công suất: 225AH, kích thước: DxRxC = 90 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF4, công suất: 290AH, kích thước: DxRxC = 90 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF340, công suất: 340AH, kích thước: DxRxC = 90 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF5A, công suất: 350AH, kích thước: DxRxC = 99 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF6A, công suất: 420AH, kích thước: DxRxC = 109 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF8, công suất: 545AH, kích thước: DxRxC = 144 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF10A, công suất: 700AH, kích thước: DxRxC = 177 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSI4C, công suất: 350AH, kích thước: DxRxC = 90 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VSI6C, công suất: 435AH, kích thước: DxRxC = 109 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VSI7C, công suất: 510AH, kích thước: DxRxC = 126 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VSI9C, công suất: 655AH, kích thước: DxRxC = 158 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VSI9D, công suất: 715AH, kích thước: DxRxC = 171 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VSI11C, công suất: 865AH, kích thước: DxRxC = 206 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VCH3C, công suất: 300AH, kích thước: DxRxC = 60 x 158 x 731
Acquy GS Yuasa: VCH4C, công suất: 400AH, kích thước: DxRxC = 78 x 158 x 731
Acquy GS Yuasa: VCH6C, công suất: 580AH, kích thước: DxRxC = 109 x 158 x 731
Acquy GS Yuasa: VCH7C, công suất: 680AH, kích thước: DxRxC = 126 x 158 x 731
Acquy GS Yuasa: VCH8C, công suất: 770AH, kích thước: DxRxC = 142 x 158 x 731
Acquy GS Yuasa: VGD485, công suất: 485AH, kích thước: DxRxC = 144 x 158 x 441
Acquy GS Yuasa: VGD560, công suất: 560AH, kích thước: DxRxC = 177 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VGD565, công suất: 565AH, kích thước: DxRxC = 177 x 158 x 441
Acquy GS Yuasa: VGD600, công suất: 600AH, kích thước: DxRxC = 177 x 158 x 441
Acquy GS Yuasa: VGD700, công suất: 700AH, kích thước: DxRxC = 206 x 158 x 441
Acquy GS Yuasa: VGI370, công suất: 370AH, kích thước: DxRxC = 90 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VGI470, công suất: 470AH, kích thước: DxRxC = 109 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VGI565, công suất: 565AH, kích thước: DxRxC = 128 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VGI645, công suất: 645AH, kích thước: DxRxC = 148 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VGI725, công suất: 725AH, kích thước: DxRxC = 161 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: 2DCM250, 2PzS250, công suất: 250AH, kích thước: DxRxC = 47 x 198 x 605
Acquy GS Yuasa: 3DCIV375, 3PzS375, công suất: 375AH, kích thước: DxRxC = 65 x 198 x 605
Acquy GS Yuasa: 4DCM500, 4PzS500, công suất: 500AH, kích thước: DxRxC = 83 x 198 x 605
Acquy GS Yuasa: 5DCM625, 5PzS625, công suất: 625AH, kích thước: DxRxC = 101 x 198 x 605
Acquy GS Yuasa: 2DCS310, 2PzS310, công suất: 310AH, kích thước: DxRxC = 47 x 198 x 750
Acquy GS Yuasa: 3DCS465, 3PzS465, công suất: 465AH, kích thước: DxRxC = 65 x 198 x 750
Acquy GS Yuasa: 4DCS620, 4PzS620, công suất: 620AH, kích thước: DxRxC = 83 x 198 x 750
Acquy GS Yuasa: 5DCS775, 5PzS775, công suất: 775AH, kích thước: DxRxC = 101 x 198 x 750
Acquy GS Yuasa: VGE245, công suất: 245AH, kích thước: DxRxC = 75 x 158 x 478
Acquy GS Yuasa: VGE305, công suất: 305AH, kích thước: DxRxC = 90 x 158 x 478
Acquy GS Yuasa: VGE700, công suất: 700AH, kích thước: DxRxC = 186 x 158 x 478
Acquy GS Yuasa: VGF201, công suất: 201AH, kích thước: DxRxC = 57 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VGF220, công suất: 220AH, kích thước: DxRxC = 60 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VGF260, công suất: 260AH, kích thước: DxRxC = 69 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VGF280, công suất: 280AH, kích thước: DxRxC = 75 x 158 x 543
Acquy GS Yuasa: VGF370, công suất: 370AH, kích thước: DxRxC = 99 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VGF445, công suất: 445AH, kích thước: DxRxC = 109 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VGF530, công suất: 530AH, kích thước: DxRxC = 128 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VGF605, công suất: 605AH, kích thước: DxRxC = 148 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VGF730, công suất: 730AH, kích thước: DxRxC = 177 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VGF785, công suất: 785AH, kích thước: DxRxC = 186 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VGF865, công suất: 865AH, kích thước: DxRxC = 206 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VGF935, công suất: 935AH, kích thước: DxRxC = 225 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VG1240, công suất: 240AH, kích thước: DxRxC = 60 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VG1285, công suất: 285AH, kích thước: DxRxC = 69 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VG1370, công suất: 370AH, kích thước: DxRxC = 90 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VGI440, công suất: 440AH, kích thước: DxRxC = 109 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VGI470, công suất: 470AH, kích thước: DxRxC = 109 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VG1565, công suất: 565AH, kích thước: DxRxC = 128 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VGI645, công suất: 645AH, kích thước: DxRxC = 148 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VGI725, công suất: 725AH, kích thước: DxRxC = 161 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VGI845, công suất: 845AH, kích thước: DxRxC = 186 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VGI930C, công suất: 930AH, kích thước: DxRxC = 206 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VGI1005, công suất: 1005AH, kích thước: DxRxC = 225 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VGI1080, công suất: 1080AH, kích thước: DxRxC = 244 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VSA5, công suất: 180AH, kích thước: DxRxC = 109 x 158 x 311
Acquy GS Yuasa: VSA6, công suất: 210AH, kích thước: DxRxC = 128 x 158 x 311
Acquy GS Yuasa: VSA7, công suất: 250AH, kích thước: DxRxC = 148 x 158 x 311
Acquy GS Yuasa: VSB7, công suất: 310AH, kích thước: DxRxC = 144 x 158 x 351
Acquy GS Yuasa: VSB8, công suất: 350AH, kích thước: DxRxC = 148 x 158 x 351
Acquy GS Yuasa: VSB10, công suất: 440AH, kích thước: DxRxC = 206 x 158 x 351
Acquy GS Yuasa: VSC6, công suất: 275AH, kích thước: DxRxC = 128 x 158 x 381
Acquy GS Yuasa: VSC8, công suất: 360AH, kích thước: DxRxC = 144 x 158 x 381
Acquy GS Yuasa: VSC8A, công suất: 385AH, kích thước: DxRxC = 148 x 158 x 393
Acquy GS Yuasa: VSC12, công suất: 550AH, kích thước: DxRxC = 244 x 158 x 381
Acquy GS Yuasa: VSD320, công suất: 320AH, kích thước: DxRxC = 128 x 158 x 407
Acquy GS Yuasa: VSD360, công suất: 360AH, kích thước: DxRxC = 128 x 158 x 407
Acquy GS Yuasa: VSD8D, công suất: 390AH, kích thước: DxRxC = 148 x 158 x 407
Acquy GS Yuasa: VSD3A, công suất: 170AH, kích thước: DxRxC = 60 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VSD4B, công suất: 225AH, kích thước: DxRxC = 94 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VSD5A, công suất: 265AH, kích thước: DxRxC = 94 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VSD7C, công suất: 340AH, kích thước: DxRxC = 144 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VSD8AC, công suất: 435AH, kích thước: DxRxC = 144 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VSD9AC, công suất: 475AH, kích thước: DxRxC = 161 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VSD10AC, công suất: 540AH, kích thước: DxRxC = 177 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VSF3A, công suất: 210AH, kích thước: DxRxC = 60 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF3C, công suất: 225AH, kích thước: DxRxC = 90 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF4, công suất: 290AH, kích thước: DxRxC = 90 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF340, công suất: 340AH, kích thước: DxRxC = 90 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF5A, công suất: 350AH, kích thước: DxRxC = 99 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF5, công suất: 360AH, kích thước: DxRxC = 109 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF6A, công suất: 420AH, kích thước: DxRxC = 109 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF8, công suất: 545AH, kích thước: DxRxC = 144 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF10A, công suất: 700AH, kích thước: DxRxC = 177 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSI3A, công suất: 240AH, kích thước: DxRxC = 60 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VSI3D, công suất: 230AH, kích thước: DxRxC = 78 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VSI4A, công suất: 300AH, kích thước: DxRxC = 78 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VSI4, công suất: 320AH, kích thước: DxRxC = 90 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VSI7C, công suất: 505AH, kích thước: DxRxC = 128 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VSI8, công suất: 635AH, kích thước: DxRxC = 161 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VSI9, công suất: 720AH, kích thước: DxRxC = 186 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VSI11, công suất: 935AH, kích thước: DxRxC = 225 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VSH3A, công suất: 315AH, kích thước: DxRxC = 60 x 158 x 731
Acquy GS Yuasa: VSH4S, công suất: 375AH, kích thước: DxRxC = 70 x 158 x 731
Acquy GS Yuasa: VSH4A, công suất: 420AH, kích thước: DxRxC = 78 x 158 x 731
Acquy GS Yuasa: VSH4, công suất: 510AH, kích thước: DxRxC = 90 x 158 x 731
Acquy GS Yuasa: VSH5A, công suất: 525AH, kích thước: DxRxC = 94 x 158 x 731
Acquy GS Yuasa: VSH6A, công suất: 630AH, kích thước: DxRxC = 109 x 158 x 731
Acquy GS Yuasa: VSH7A, công suất: 735AH, kích thước: DxRxC = 128 x 158 x 731
Acquy GS Yuasa: VGC225, công suất: 225AH, kích thước: DxRxC = 90 x 158 x 381
Acquy GS Yuasa: VGC520, công suất: 520AH, kích thước: DxRxC = 186 x 158 x 381
Acquy GS Yuasa: VGD165, công suất: 165AH, kích thước: DxRxC = 57 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VGD205, công suất: 205AH, kích thước: DxRxC = 69 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VGD255, công suất: 255AH, kích thước: DxRxC = 81 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VGD340, công suất: 340AH, kích thước: DxRxC = 109 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VGD415, công suất: 415AH, kích thước: DxRxC = 128 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VGD470, công suất: 470AH, kích thước: DxRxC = 144 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VGD575, công suất: 575AH, kích thước: DxRxC = 177 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VGD620, công suất: 620AH, kích thước: DxRxC = 186 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VGD485, công suất: 485AH, kích thước: DxRxC = 144 x 158 x 441
Acquy GS Yuasa: VGD545, công suất: 545AH, kích thước: DxRxC = 161 x 158 x 441
Acquy GS Yuasa: VGD565, công suất: 565AH, kích thước: DxRxC = 177 x 158 x 441
Acquy GS Yuasa: VGD600, công suất: 600AH, kích thước: DxRxC = 177 x 158 x 441
Acquy GS Yuasa: VGD700, công suất: 700AH, kích thước: DxRxC = 206 x 158 x 441
Acquy GS Yuasa: GC140, công suất: 140AH, kích thước: DxRxC = 264 x 183 x 297
Acquy GS Yuasa: GC200, công suất: 200AH, kích thước: DxRxC = 264 x 183 x 297
Acquy GS Yuasa: EB25TE, công suất: 25AH, kích thước: DxRxC = 197 x 129 x 227
Acquy GS Yuasa: EB35TE, công suất: 35AH, kích thước: DxRxC = 238 x 129 x 227
Acquy GS Yuasa: EB35LE/LER, công suất: 35AH, kích thước: DxRxC = 238 x 129 x 237
Acquy GS Yuasa: EB50TE, công suất: 50AH, kích thước: DxRxC = 260 x 173 x 225
Acquy GS Yuasa: EB50LE, công suất: 50AH, kích thước: DxRxC = 260 x 173 x 236
Acquy GS Yuasa: EB65TE, công suất: 65AH, kích thước: DxRxC = 305 x 173 x 228
Acquy GS Yuasa: EB65LE/LER, công suất: 65AH, kích thước: DxRxC = 305 x 173 x 237
Acquy GS Yuasa: EB100TE/LE/LER, công suất: 100AH, kích thước: DxRxC = 409 x 173 x 244
Acquy GS Yuasa: EB120TE/LE/LER, công suất: 120AH, kích thước: DxRxC = 504 x 182 x 258
Acquy GS Yuasa: EB130TE/LE/LER, công suất: 130AH, kích thước: DxRxC = 504 x 182 x 258
Acquy GS Yuasa: EB145TE/LE/LER, công suất: 145AH, kích thước: DxRxC = 508 x 223 x 259
Acquy GS Yuasa: EB160TE/LE/LER, công suất: 160AH, kích thước: DxRxC = 508 x 223 x 259
Acquy GS Yuasa: VSD3A, công suất: 170AH, kích thước: DxRxC = 60 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VSD6, công suất: 335AH, kích thước: DxRxC = 128 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VSD7C, công suất: 340AH, kích thước: DxRxC = 144 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VSD8AC, công suất: 435AH, kích thước: DxRxC = 144 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VSD9AC, công suất: 475AH, kích thước: DxRxC = 161 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VSD10AC, công suất: 540AH, kích thước: DxRxC = 177 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VSF3A, công suất: 210AH, kích thước: DxRxC = 60 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF3C, công suất: 225AH, kích thước: DxRxC = 90 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF4, công suất: 290AH, kích thước: DxRxC = 90 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF5A, công suất: 350AH, kích thước: DxRxC = 99 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF6A, công suất: 420AH, kích thước: DxRxC = 109 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF340, công suất: 340AH, kích thước: DxRxC = 90 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSH4A, công suất: 420AH, kích thước: DxRxC = 78 x 158 x 731
Acquy GS Yuasa: VSH5A, công suất: 525AH, kích thước: DxRxC = 94 x 158 x 731
Acquy GS Yuasa: VSH6A, công suất: 630AH, kích thước: DxRxC = 109 x 158 x 731
Acquy GS Yuasa: VSH7A, công suất: 735AH, kích thước: DxRxC = 128 x 158 x 731
Acquy GS Yuasa: VGD485, công suất: 485AH, kích thước: DxRxC = 144 x 158 x 441
Acquy GS Yuasa: VGD545, công suất: 545AH, kích thước: DxRxC = 161 x 158 x 441
Acquy GS Yuasa: VGD560, công suất: 560AH, kích thước: DxRxC = 177 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VGD565, công suất: 565AH, kích thước: DxRxC = 177 x 158 x 441
Acquy GS Yuasa: VGD600, công suất: 600AH, kích thước: DxRxC = 177 x 158 x 441
Acquy GS Yuasa: VGI370, công suất: 370AH, kích thước: DxRxC = 90 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VGI470, công suất: 470AH, kích thước: DxRxC = 109 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VGI565, công suất: 565AH, kích thước: DxRxC = 128 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VG1645, công suất: 645AH, kích thước: DxRxC = 148 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VGI725, công suất: 725AH, kích thước: DxRxC = 161 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: 3DCE270, 3PzS270, công suất: 270AH, kích thước: DxRxC = 65 x 198 x 505
Acquy GS Yuasa: 2DCJ230, 2PzS230, công suất: 230AH, kích thước: DxRxC = 47 x 198 x 575
Acquy GS Yuasa: 3DCJ345, 3PzS345, công suất: 345AH, kích thước: DxRxC = 65 x 198 x 575
Acquy GS Yuasa: 4DCJ460, 4PzS460, công suất: 460AH, kích thước: DxRxC = 83 x 198 x 575
Acquy GS Yuasa: 5DCJ575, 5PzS575, công suất: 575AH, kích thước: DxRxC = 101 x 198 x 575
Acquy GS Yuasa: 4DCP560, 4PzS560, công suất: 560AH, kích thước: DxRxC = 83 x 198 x 715
Acquy GS Yuasa: 5DCP700, 5PzS700, công suất: 700AH, kích thước: DxRxC = 101 x 198 x 715
Acquy GS Yuasa: 3DCS465, 3PzS465, công suất: 465AH, kích thước: DxRxC = 65 x 198 x 750
Acquy GS Yuasa: 3DCM360A, 3PzS360, công suất: 360AH, kích thước: DxRxC = 65 x 198 x 605
Acquy GS Yuasa: 4DCM480A, 4PzS480, công suất: 480AH, kích thước: DxRxC = 83 x 198 x 605
Acquy GS Yuasa: 5DCM600A, 5PzS600, công suất: 600AH, kích thước: DxRxC = 101 x 198 x 605
Acquy GS Yuasa: 7DCP980A, 7PzS980, công suất: 980AH, kích thước: DxRxC = 137 x 198 x 715
Acquy GS Yuasa: 3DCS450A, 3PzS450, công suất: 450AH, kích thước: DxRxC = 65 x 198 x 750
Acquy GS Yuasa: 4DCS600A, 4PzS600, công suất: 600AH, kích thước: DxRxC = 83 x 198 x 750
Acquy GS Yuasa: 5DCS750A, 5PzS750, công suất: 750AH, kích thước: DxRxC = 101 x 198 x 750
Acquy GS Yuasa: 8DCS1240A, 8PzS1240, công suất: 1240AH, kích thước: DxRxC = 155 x 198 x 750
Acquy GS Yuasa: VSD3A, công suất: 170AH, kích thước: DxRxC = 60 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VSD6, công suất: 335AH, kích thước: DxRxC = 128 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VSD8AC, công suất: 435AH, kích thước: DxRxC = 144 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VSD9AC, công suất: 475AH, kích thước: DxRxC = 161 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VSD10AC, công suất: 540AH, kích thước: DxRxC = 177 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VSF3A, công suất: 210AH, kích thước: DxRxC = 60 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF3C, công suất: 225AH, kích thước: DxRxC = 90 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF4, công suất: 290AH, kích thước: DxRxC = 90 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF340, công suất: 340AH, kích thước: DxRxC = 90 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF5A, công suất: 350AH, kích thước: DxRxC = 99 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF6A, công suất: 420AH, kích thước: DxRxC = 109 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF8, công suất: 545AH, kích thước: DxRxC = 144 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSF10A, công suất: 700AH, kích thước: DxRxC = 177 x 158 x 521
Acquy GS Yuasa: VSI4C, công suất: 350AH, kích thước: DxRxC = 90 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VSI6C, công suất: 435AH, kích thước: DxRxC = 109 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VSI7C, công suất: 510AH, kích thước: DxRxC = 126 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VSI9C, công suất: 655AH, kích thước: DxRxC = 158 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VSI9D, công suất: 715AH, kích thước: DxRxC = 171 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VSI11C, công suất: 865AH, kích thước: DxRxC = 206 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VCH3C, công suất: 300AH, kích thước: DxRxC = 60 x 158 x 731
Acquy GS Yuasa: VCH4C, công suất: 400AH, kích thước: DxRxC = 78 x 158 x 731
Acquy GS Yuasa: VCH6C, công suất: 580AH, kích thước: DxRxC = 109 x 158 x 731
Acquy GS Yuasa: VCH7C, công suất: 680AH, kích thước: DxRxC = 126 x 158 x 731
Acquy GS Yuasa: VCH8C, công suất: 770AH, kích thước: DxRxC = 142 x 158 x 731
Acquy GS Yuasa: VGD485, công suất: 485AH, kích thước: DxRxC = 144 x 158 x 441
Acquy GS Yuasa: VGD560, công suất: 560AH, kích thước: DxRxC = 177 x 158 x 426
Acquy GS Yuasa: VGD565, công suất: 565AH, kích thước: DxRxC = 177 x 158 x 441
Acquy GS Yuasa: VGD600, công suất: 600AH, kích thước: DxRxC = 177 x 158 x 441
Acquy GS Yuasa: VGD700, công suất: 700AH, kích thước: DxRxC = 206 x 158 x 441
Acquy GS Yuasa: VGI370, công suất: 370AH, kích thước: DxRxC = 90 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VGI470, công suất: 470AH, kích thước: DxRxC = 109 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VGI565, công suất: 565AH, kích thước: DxRxC = 128 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VGI645, công suất: 645AH, kích thước: DxRxC = 148 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: VGI725, công suất: 725AH, kích thước: DxRxC = 161 x 158 x 550
Acquy GS Yuasa: 2DCM250, 2PzS250,  công suất: 250AH, kích thước: DxRxC = 47 x 198 x 605
Acquy GS Yuasa: 3DCIV375, 3PzS375, công suất: 375AH, kích thước: DxRxC = 65 x 198 x 605
Acquy GS Yuasa: 4DCM500, 4PzS500, công suất: 500AH, kích thước: DxRxC = 83 x 198 x 605
Acquy GS Yuasa: 5DCM625, 5PzS625, công suất: 625AH, kích thước: DxRxC = 101 x 198 x 605
Acquy GS Yuasa: 2DCS310, 2PzS310, công suất: 310AH, kích thước: DxRxC = 47 x 198 x 750
Acquy GS Yuasa: 3DCS465, 3PzS465, công suất: 465AH, kích thước: DxRxC = 65 x 198 x 750
Acquy GS Yuasa: 4DCS620, 4PzS620, công suất: 620AH, kích thước: DxRxC = 83 x 198 x 750
Acquy GS Yuasa: 5DCS775, 5PzS775, công suất: 775AH, kích thước: DxRxC = 101 x 198 x 750
Bình acquy GS Yuasa xe nâng
Bình acquy GS Yuasa xe nâng
Ngoài sản phẩm bình điện xe nâng hàng, quý khách có nhu cầu các sản phẩm liên quan đến xe nâng và dịch vụ xe nâng có thể liên hệ bộ phận kinh doanh của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng.
Ms. Thúy: 0938.698.997 // [email protected]

0 comments:

Post a Comment

 
Xe nâng ANIMEX © 2016 // Chủ sở hữu: Công ty TNHH Công Nghiệp ANIMEX; 61c Đường 15, KP Vĩnh Thuận, P. Long Bình, Q9, HCM, GPKD: 0314071851 Cấp ngày 20/10/2016 tại Sở KHĐT HCM | Đại Diện: Trần Văn Đồng - 0919730539 (GĐ) | [email protected]
Top