Xe nâng điện - reach truck - stacker...

Đại lý lọc Donaldson USA, bán xe nâng Mitsubishi Toyota Komatsu TCM - Nissan Unicarriers Nichiyu LogisnextCác dòng xe nâng Châu Âu và Mỹ như Crown Raymond Jungheinrich BT Hyster Still Yale Linde. Bán và cho thuê xe nâng điện kho lạnh.

Bình điện xe nâng Hitachi Kobe: 0919-551-539

Bình acquy xe nâng điện Hitachi Kobe được biết đến là sản phẩm acquy xe nâng tốt nhất đang được phân phối tại Việt Nam. Được sản xuất tại Nhật Bản và được đánh giá là Acquy xe nâng tốt nhất tại Nhật Bản, các sản phẩm bình điện xe nâng hiệu Hitachi Kobe được khách hàng đánh giá cao. Các sản phẩm ắc-quy điện xe nâng Hitachi Kobe không chỉ hỗ trợ đắc lực cho các dòng acqui xe nâng điện từ châu Á mà còn được nhiều khách hàng lựa chọn cho các dòng xe nâng nhập khẩu từ châu Âu và USA.
Bình điện Hitachi Kobe Nhật Bản
Bình điện Hitachi Kobe Nhật Bản
Là nhà sản xuất bình acquy lớn nhất tại Nhật Bản, dòng sản phẩm bình acquy xe nâng điện Hitachi Kobe luôn đảm bảo lắp đặt vừa và hoạt động ổn định trên tất cả các dòng xe nâng điện đang có mặt tại thị trường Việt Nam (kể cả các dòng xe nâng điện cũ dòng nội địa Nhật Bản - xe nâng điện dòng châu Âu và cả xe nâng điện nhập khẩu từ Hoa Kỳ)
Bình Ăc-quy Hitachi Kobe dành cho xe nâng điện Hyster:
J1.50EX, Acquy: 48V - 390AH - Option: 48V - 525AH; J1.75EX, Acquy: 48V - 390AH - Option: 48V - 525AH; J2.00EX, Acquy: 48V - 440AH - Option: 48V - 700AH; J2.50EX, Acquy: 48V - 565AH - Option: 48V - 700AH; J3.00EX, Acquy: 72V - 465AH - Option: 72V - 600AH; RS1.2, Acquy: 24V - 460AH; RS1.5, Acquy: 24V - 460AH; R1.4, Acquy: 48V - 420AH; R1.6, Acquy: 48V - 420AH; R1.6N, Acquy: 48V - 420AH; R2.0, Acquy: 48V - 560AH; R2.5, Acquy: 48V - 700AH; R1.6HD, Acquy: 48V - 560AH; R2.0HD, Acquy: 48V - 700AH; E1.6XN, Acquy: 48V - 690AH; E1.8XN, Acquy: 48V - 690AH; E2.0XN, Acquy: 48V - 690AH; J1.6XN (MWB), Acquy: 48V - 625AH; J1.6XN (LWB), Acquy: 48V - 750AH; J1.8XN (MWB), Acquy: 48V - 625AH; J1.8XN (LWB), Acquy: 48V - 750AH; J2.0XN (LWB), Acquy: 48V - 750AH; E2.2XN, Acquy: 80V - 375AH; E2.2XNS, Acquy: 80V - 450AH; E2.5XN, Acquy: 80V - 375AH; E2.5XN, Acquy: 80V - 450AH; E3.0XN, Acquy: 80V - 450AH; A1.3XNT, Acquy: 24V - 735AH option: 24V - 875AH; A1.5XNT, Acquy: 24V - 840AH option: 24V - 1000AH; R1.25EX, Acquy: 48V - 201AH; R1.25WEX, Acquy: 48V - 201AH; R1.50EX, Acquy: 48V - 280AH; R1.50WEX, Acquy: 48V - 280AH; R1.80EX, Acquy: 48V - 280AH; R1.80WEX, Acquy: 48V - 280AH; R2.00E(T)X, Acquy: 48V - 312AH; R2.50E(T)X, Acquy: 48V - 312AH; R3.00E(T)X, Acquy: 48V - 370AH.
Bình điện xe nâng hàng
Bình điện xe nâng hàng
Bình Acquy Hitachi Kobe dành cho xe nâng điện Komatsu:
FB10-12: 48V - 330AH or 48V - 565AH; FB14-12: 48V - 330AH or 48V - 565AH; FB15-12: 48V - 402AH or 48V - 565AH; FB18-12: 48V - 402AH or 48V - 565AH; FB20-12: 48V - 468AH or 48V - 565AH; FB15G-12: 48V - 645AH or 48V - 725AH; FB18G-12: 48V - 645AH or 48V - 725AH; FB20AG-12: 48V - 645AH or 48V - 725AH; FB10M-12: 48V - 280AH or 48V - 370AH; FB13M-12: 48V - 280AH or 48V - 370AH; FB15M-12: 48V - 400AH or 48V - 565AH; FB18M-12: 48V - 402AH or 48V - 565AH; FB20M-12: 48V - 468AH or 48V - 565AH; FB25-12: 72V - 360AH or 72V - 470AH; FB30-12: 72V - 450AH or 72V - 545AH; FB10RL-15: 48V - 201AH or 48V - 240AH; FB13RL-15: 48V - 201AH or 48V - 240AH; FB15RL-15: 48V - 280AH or 48V - 390AH; FB18RL-15: 48V - 280AH or 48V - 390AH; FB10RLF-15: 48V - 201AH or 48V - 240AH; FB13RLF-15: 48V - 201AH or 48V - 240AH; FB15RLF-15: 48V - 280AH or 48V - 390AH; FB18RLF-15: 48V - 280AH or 48V - 390AH; FB10RW-15: 48V - 201AH or 48V - 240AH.

Bình ắc-quy Hitachi Kobe dành cho xe nâng điện Linde:
E12: 24V - 550AH or 24V - 575AH; E14: 48V - 440AH or 48V - 460AH; E15: 24V - 880AH or 24V - 920AH; E16C: 48V - 440AH or 48-460AH; E16C: 48V - 550AH or 48V - 575AH; E16L: 48V - 660AH or 48V - 690AH; E16H: 48V - 700AH; E18: 48V - 550AH or 48V - 575AH; E18L: 48V - 660AH or 48V - 690AH; E20L: 48V - 660AH or 48V - 690AH; E16P: 48V - 550AH or 48V - 575AH; E16PH: 48V - 700AH; E18PH: 48V - 700AH; E20PL: 48V - 660AH or 48V - 690AH; E20PH: 48V - 700AH; E20PHL: 48V - 840AH; E20: 80V - 460AH or 80V - 500AH; E25: 80V - 460AH or 80V - 500AH; E30: 80V - 460AH or 80V - 500AH; E20/600H: 80V - 560AH or 80V - 620AH; E25/600H: 80V - 560AH or 80V - 620AH; E30/600H: 80V - 560AH or 80V - 620AH; E25L: 80V - 575AH or 80V - 625AH; E30L: 80V - 575AH or 80V - 625AH; E35L: 80V - 575AH or 80V - 625AH; E25/600HL: 80V - 700AH or 80V - 775AH; E30/600HL: 80V - 700AH or 80V - 775AH; E35HL: 80V - 700AH or 80V - 775AH

Bình Acquy Hitachi Kobe dành cho xe nâng điện Still:
RX60-25: 80V - 560AH or 80V - 620AH; RX60-25/600: 80V - 560AH or 80V - 620AH; RX60-25l: 80V - 700AH or 80V - 775AH; RX60-25l/600: 80V - 700AH or 80V - 775AH; RX60-30: 80V - 560AH or 80V620AH; RX60-30/600: 80V - 700AH or 80V - 775AH; RX60-30L: 80V - 700AH or 80V - 775AH; RX60-35: 80V - 700AH or 80V - 775AH; RX20-14: 48V - 575AH; RX20-15: 48V - 575AH; RX20-16: 48V - 575AH; RX20-16P: 48V - 575AH; RX20-18: 48V - 575AH; RX20-18P/H: 48V - 700AH; RX20-20: 48V - 575AH; RX20-20P: 48V - 575AH; RX20-20P/H: 48V - 700AH; RX50-10C: 24V - 460AH; RX50-10: 24V - 575AH; RX50-13: 24V - 805AH; RX50-15: 24V920AH; RX50-16: 24V920AH; RX60-16: 80V - 420AH; RX60-18: 80V - 420AH; RX60-20: 80V - 420AH; FM-X10: 48V - 420AH; FM-X12: 48V - 420AH; FM-X14: 48V - 420AH; FM-X17: 48V - 420AH; FM-X20: 48V - 560AH; FM-X25: 48V - 700AH; FM-SE14: 48V - 560AH; FM-SE16: 48V - 560AH; FM-SE20: 48V - 560AH

Bình Acquy Hitachi Kobe dành cho xe nâng điện TCM:
FB10-7: 48V - 330AH; FB15-7: 48V - 400AH; FB18-7: 48V - 400AH; FB20-7: 48V - 450AH; FB25-7: 48V - 565AH; FB25-7LB: 48V 935AH; FB25-7V: 48V - 865AH; FB30-7: 72V - 450AH; FB30-7V: 72V - 450AH; FRB10-8: 48V/201AH; FRHB10-8: 48V/201AH; FRB13-8: 48V/201AH; FRBH13-8: 48V/201AH; FRB14-8: 48V/280AH; FRBH14-8: 48V/280AH; FRB15-8: 48V/280AH; FRBH15-8: 48V/280AH; FRB18-8: 48V/280AH; FRBH18-8: 48V/280AH; FRB20-8: 48V/320AH; FRBH20-8: 48V/320AH; FRB25-8: 48V/320AH; FRBH25-8: 48V/320AH; FRB30-8: 48V/390AH; FRBH30-8: 48V/390AH; FTB16-7: 48V - 625AH; FTB18-7: 48V - 750AH

Bình Acquy Hitachi Kobe dành cho xe nâng điện Toyota:
8FBN15: 48V - 390AH or 48V - 565AH; 8FBN18: 48V - 390AH or 48V - 565AH; 8FBN20: 48V - 470AH or 48V - 725AH; 8FBN25: 48V - 565AH or 48V - 725AH; 8FBN30: 80V - 370AH or 80V - 480AH; 7FB10: 48V - 330AH or 48V - 485AH; 7FBH10: 48V - 545AH; 7FB14: 48V - 330AH or 48V - 485AH; 7FBH14: 48V - 545AH; 7FB15: 48V - 400AH or 48V - 480AH; 7FBH15: 48V - 540AH; 7FB18: 48V - 400AH or 48V - 485AH; 7FBH18: 48V - 545AH; 7FB20: 48V - 450AH or 48V - 600AH; 7FBH20: 48V - 730AH; 7FB25: 48V - 565AH or 48V - 600AH; 7FBH25: 48V - 730AH; 7FB30: 80V - 370AH or 80V - 470AH; 7FBJ35: 80V - 370AH or 80V - 470AH; 7FBE10: 48V - 280AH or 48V - 365AH; 7FBE13: 48V - 280AH or 48V - 365AH; 7FBE15: 48V - 390AH or 48V - 565AH; 7FBE18: 48V - 390AH or 48V - 565AH; 7FBE20: 48V - 390AH or 48V - 645AH; 7FBR10: 48V - 201AH or 48V - 225AH; 7FBR13: 48V - 201AH or 48V - 225AH; 7FBR15: 48V - 280AH or 48V - 370AH; 7FBR18: 48V - 280AH or 48V - 370AH; 7FBR20: 48V - 320AH or 48V - 435AH; 7FBRS20: 48V - 320AH or 48V - 435AH; 7FBR25: 48V - 320AH or 48V - 435AH; 7FBRS25: 48V - 390AH or 48V - 435AH; 7FBR30: 48V - 435AH; 6FBRE12: 48V - 360AH or 48V - 420AH or 48V - 600AH; 6FBRE14: 48V - 360AH or 48V - 420AH or 48V - 600AH; 6FBRE16: 48V - 360AH or 48V - 420AH or 48V - 600AH; 6FBRE20: 48V - 420AH or 48V - 600AH

Bình Acquy Hitachi Kobe dành cho xe nâng điện Yale:
MR14: 48V - 420AH or 48V - 560AH or 48V - 700AH; MR14H: 48V - 420AH or 48V - 560AH or 48V - 700AH; MR16: 48V - 420AH or 48V - 560AH or 48V - 700AH; MR16H: 48V - 560AH or 48V - 700AH; MR16N: 48V - 420AH or 48V - 560AH; MR16HD: 48V - 700AH; MR20: 48V - 560AH or 48V - 700AH or 48V - 840AH; MR20H: 48V - 700AH or 48V - 840AH; MR20HD: 48V - 700AH or 48V - 840AH; MR20W: 48V - 700AH or 48V - 840AH; MR25: 48V - 700AH or 48V - 840AH

Acquy Hitachi Kobe dành cho xe nâng điện Sumitomo,
8FB10PX: 48V - 325AH or 48V - 390AH; 8FB14PX: 48V - 325AH or 48V - 390AH; 8FB15PX: 48V - 390AH or 48V - 525AH; 8FB18PX: 48V - 390AH or 48V - 525AH; 8FB20PX: 48V - 440AH or 48V - 700AH; 8FB25PX: 48V - 565AH or 48V - 700AH; 8FB30PZX: 72V - 440AH or 72V - 600AH; 8FBR10LX: 48V - 201AH; 8FBR10LWX: 48V - 201AH; 8FBR13X: 48V - 201AH; 8FBR13LX: 48V - 201AH; 8FBR13LWX: 48V - 201AH; 8FBR14X: 48V - 201AH; 8FBR14LX: 48V - 201AH; 8FBR14LWX: 48V - 280AH; 8FBR15X: 48V - 280AH; 8FBR15LX: 48V - 280AH; 8FBR15LWX: 48V - 280AH; 8FBR18X: 48V - 280AH; 8FBR18LX: 48V - 280AH; 8FBR18LWX: 48V - 280AH; 8FBR20X: 48V - 312AH; 8FBR20LX: 48V - 312AH; 8FBR25X: 48V - 312AH; 8FBR25LX: 48V - 312AH; 8FBR30X: 48V - 370AH;

Bình Acquy Hitachi Kobe dành cho xe nâng điện Caterpillar:
NR14N: 48V - 465AH 620AH 775AH; NR16N: 48V - 465AH 620AH 775AH; NR20N: 48V - 620AH 775AH 930AH; NR25N: 48V - 620AH 775AH 930AH; NRM20N: 48V - 775AH 930AH; NRM25N: 48V - 775AH 930AH; NRS9CA: 24V/280AH; NRS10CA: 24V/390AH; NRS13CA: 24V/390AH; NRS14CA: 48V/210AH; NRS15CA: 48V/280AH; NRS18CA: 48V/280AH; NRS20CA: 48V/320AH; NRS25CA: 48V/320AH; NRS30CA: 48V/370AH; EP10CA: 48V/330AH; EP14CA: 48V/330AH; EP15CA: 48V/400AH; EP18CA: 48V/400AH; EP20CA: 48V/450AH; EP25CA: 48V/565AH; EP28CA: 48V/565AH; EP30CA: 72V/450AH; EP13TCB: 48V/320AH; EP15TCB: 48V/350AH; EP18TCB: 48V/390AH; EP20TCB: 48V/390AH

Bình Acquy Hitachi Kobe dành cho xe nâng điện Mitsubishi:
RBN14N: 48V - 465AH 620AH 775AH; RBN16N: 48V - 465AH 620AH 775AH; RBN20N: 48V - 620AH 775AH 930AH; RBN25N: 48V - 620AH 775AH 930AH; RBNM20N: 48V - 775AH 930AH; RBNM25N: 48V - 775AH 930AH; RBS9CA: 24V/280AH; RBS10CA: 24V/390AH; RBS13CA: 24V/390AH; RBS14CA: 48V/210AH; RBS15CA: 48V/280AH; RBS18CA: 48V/280AH; RBS20CA: 48V/320AH; RBS25CA: 48V/320AH; RBS30CA: 48V/370AH; FB10CA: 48V/330AH; FB14CA: 48V/330AH; FB15CA: 48V/400AH; FB18CA: 48V/400AH; FB20CA: 48V/450AH; FB25CA: 48V/565AH; FB28CA: 48V/565AH; FB30CA: 72V/450AH; FB13TCB: 48V/320AH; FB15TCB: 48V/350AH; FB18TCB: 48V/390AH; FB20TCB: 48V/390AH

Bình Acquy Hitachi Kobe dành cho xe nâng điện Nichiyu:
FBRF14: 48V - 370AH 450AH; FBRF16: 48V - 370AH 450AH; FBRF20: 48V - 480AH 550AH; FBR9: 24V/280AH; FBR10: 24V/390AH; FBR13: 24V/390AH; FBR14: 48V/210AH; FBR15: 48V/280AH; FBR18: 48V/280AH; FBR20: 48V/320AH; FBR25: 48V/320AH; FBR30: 48V/370AH; FB10P: 48V/330AH; FB14P: 48V/330AH; FB15P: 48V/400AH; FB18P: 48V/400AH; FB20P: 48V/450AH; FB25P: 48V/565AH; FB28P: 48V/565AH; FB30P: 72V/450AH; FBT13: 48V/320AH; FBT15: 48V/350AH; FBT18: 48V/390AH; FBT20: 48V/390AH

Bình Acquy Hitachi Kobe dành cho xe nâng điện Nissan:
Reach Truck ngồi lái: 1.4 tấn 48V - 465AH 620AH 775AH; 1.6 tấn: 48V - 465AH 620AH 775AH; 2.0 tấn: 48V - 620AH 775AH 930AH; 2.5 tấn: 48V - 620AH 775AH 930AH
Reach Truck đứng lái 900kg 24V/280AH; 1.0 tấn 24V/390AH; 1.3 tấn 24V/390AH; 1.4 tấn 48V/210AH; 1.5 tấn 48V/280AH; 1.8 tấn 48V/280AH; 2.0 tấn 48V/320AH; 2.5 tấn 48V/320AH; 3.0 tấn 48V/370AH;
Forklift 4 bánh 1.0 tấn 48V/330AH; 1.35 tấn 48V/330AH; 1.5 tấn 48V/400AH; 1.75 tấn 48V/400AH; 2.0 tấn 48V/450AH; 2.5 tấn 48V/565AH; 2.8 tấn 48V/565AH; 3.0 tấn 72V/450AH
Forklift 3 bánh 1.3 tấn 48V/320AH; 1.5 tấn 48V/350AH; 1.75 tấn 48V/390AH;  2.0 tấn 48V/390AH

Bình Acquy xe nâng điện / Reach Truck: Crown BT Raymond Jungheinrich:
Các dòng xe nâng điện và Reach Truck nhãn hiệu Crown BT Jungheinrich Raymond… thường được sản xuất theo tiêu chuẩn thị trường USA hoặc EU. Các dòng sản phẩm xe nâng điện và Reach Truck này thường có thiết kế đặc biệt cho từng ứng dụng khác nhau nên đòi hỏi cần được trang bị các loại Acquy phù hợp nhất. Quý khách hàng có nhu cầu thay thế bình Acquy cho các dòng xe nâng này xin vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn thêm.

Bên cạnh  sản phẩm xe nâng hàng mới 100% và xe nâng cũ Nhật Bản chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm khác như xe nâng dầu diesel từ 1 – 16 tấn, xe nâng hàng máy xăng gas, reach truck tầm cao, xe nâng điện đặc biệt, xe nâng reach truck double deep, xe nâng stacker, xe nâng con cóc pallet mover, xe nâng hàng kho siêu hẹp VNA và phụ tùng chính hãng các thương hiệu xe nâng như Toyota Mitsubishi TCM Komatsu Unicarriers Nichiyu Yale Hyster Still Linde BT Raymond Jungheinrich Crown… Quý khách hàng cần tìm hiểu về xe nâng hàng, hỗ trợ thông tin về giá hoặc kỹ thuật có thể tìm kiếm thông tin tại website về xe nâng hàng hoặc liên hệ chúng tôi để được cung cấp thông tin.

0 comments:

Post a Comment

 
Xe nâng Mitsubishi ANIMEX © 2016 // Chủ sở hữu: Công ty TNHH Công Nghiệp ANIMEX; 61c Đường 15, KP Vĩnh Thuận, P. Long Bình, Q9, HCM, GPKD: 0314071851 Cấp ngày 20/10/2016 tại Sở KHĐT HCM | Đại Diện: Trần Văn Đồng - 0919730539 (GĐ) | [email protected]
Top